Kompetencje

W kompetencji Domu Pomocy Społecznej w Czubinie leży realizacja zadań statutowych Domu, zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach prawa miejscowego, Statucie Domu, Regulaminie Organizacyjnym oraz aktów wykonawczych do ustaw na podstawie których funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej.

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: