Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i interwencji  w zakresie działania jednostki w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00

(po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem sekretariatu) 

Dyrektor może określić inny, niż wyżej określony indywidualny tryb przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Jeżeli rozpatrzenie skargi/wniosku/interwencji wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku przesyła się skarżącemu lub wnioskodawcy
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: