Status prawny

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie  jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Starostwa Powiatu Pruszkowskiego realizującą zadania Powiatu Pruszkowskiego z zakresu pomocy społecznej.

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: