Ewidencje rejestry i archiwa

W Domu Pomocy Społecznej w Czubinie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje

 1. Rejestr korespondencyjny
 2. Rejestr skarg i wniosków
 3. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 5. Rejestr wydawanych zaświadczeń dotyczących pracowników Domu
 6. Rejestr umów, faktur i rachunków
 7. Rejestr kontroli
 8. Rejestr zamówień publicznych
 9. Rejestr wniosków o udzielenie zamówienia publicznego
 10. Ewidencja Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
 11. Ewidencja osób oczekujących na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Bilanse:

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: