Rekrutacja – nabór kandydatów do zatrudnienia

REF 4/23

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13 05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. kadr
Podinspektor ds. kadr / Inspektor ds. kadr / Starszy Inspektor ds. kadr
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

REF 3/23

REF 2/23

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: