Zamówienia publiczne

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej w Czubinie informuje o wszczęciu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont pokrycia

dachu budynku głównego DPS w Czubinie”.

Numer postępowania: 1/2024

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00374452/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfe83cb5-2e11-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Szczegóły na stronie postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cfe83cb5-2e11-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Plan postępowań na bieżący rok

Opublikował(a): bipadmin

Ostatnia zmiana: